Pritužbe

STVARNA GREŠKA

Potrošač može ostvariti svoja prava iz materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven. Kupac je dužan u obavijesti o nedostatku točno opisati nedostatak i omogućiti prodavatelju da pregleda artikl.

Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o pogrešci ima pravo zahtijevati od prodavatelja:

otkloniti nedostatak na robi ili vratiti dio plaćenog iznosa razmjerno nedostatku ili
zamijeniti neispravnu robu novom, besprijekornom robom ili
vraća uplaćeni iznos.

Ukoliko nije sporno postojanje nedostatka na robi ili nepravilnosti u pružanju usluge, prodavatelj je dužan udovoljiti zahtjevu potrošača iz prethodnog stavka što je prije moguće, a najkasnije u roku od 8 dana.

Prodavatelj je dužan pisanim putem odgovoriti na zahtjev potrošača, najkasnije u roku od 8 dana od primitka zahtjeva, ako osporava postojanje nedostatka na robi.

Kada je greška stvarna:

ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za promet;
ako stvar nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili je morala biti poznata;
ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana;
ako je prodavatelj isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.

Prikladnost robe za uobičajenu uporabu procjenjuje se u usporedbi s običnom robom iste vrste i uzimajući u obzir sve izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebno putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili indikacija na sama roba.

Kako se utvrđuje činjenična pogreška?
Kupac može ostvariti svoja prava zbog materijalnog nedostatka ako nas o nedostatku obavijesti u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

Kupac je dužan u obavijesti o pogrešci detaljnije opisati grešku i omogućiti nam pregled artikla.

Na odgovornost za materijalne pogreške primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi i Zakona o zaštiti potrošača.

Kada prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke?

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije godine od isporuke artikla. Smatra se da je nedostatak na robi već postojao u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke. Prava potrošača prestaju protekom dvije godine od dana kada je obavijestio prodavatelja o pogrešci.
Obrazac za prijavu činjenične pogreške: Veza

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo, sukladno ZVPot, u roku od 30 dana od PRIHVAĆANJA obavijestiti nas da odustaje od ugovora, bez obrazloženja svoje odluke. . Potrošač je fizička osoba koja stječe ili koristi dobra i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili sticajne djelatnosti. Mogućnost odustajanja od ugovora sukladno ZVPot dakle NE vrijedi za pravne osobe.
Kupac koji odustane od ugovora ili narudžbe mora robu vratiti neoštećenu u originalnom pakiranju i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili je došlo do smanjenja količine bez krivnje potrošača.

U slučaju da prodavatelj utvrdi da je vraćena roba oštećena ili da vraćena količina ne odgovara, kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije apsolutno potrebno za određivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Kupac može pregledati i testirati artikle u mjeri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja. Samo na temelju smanjenja vrijednosti robe zbog ponašanja potrošača, tvrtka ne može potrošaču oduzeti pravo na odustanak od ugovora i na taj način izvršiti povrat kupoprodajne cijene.

Smatra se da ste izjavu o odustajanju dali na vrijeme ako ju pošaljete u roku određenom za odustanak od ugovora. Potrošač snosi teret dokazivanja u vezi s korištenjem prava na odustanak od ovog članka.

Ukoliko ste robu već primili i odustajete od ugovora, robu morate vratiti u roku od 30 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora preporučenom pošiljkom kao paket na našu adresu: Klemen Hrovat sp, Suhor 5a, 8350 Dolenjske Toplice.

Smatra se da ste robu vratili na vrijeme ako je pošaljete prije isteka roka za povrat od 30 dana.

Molimo da proizvode vratite kao paket, a ne kao pismo. Uz proizvode koji se vraćaju potrebno je priložiti presliku računa i ispunjen obrazac za povrat na poleđini računa te broj reklamacije koji možete dobiti i ispuniti na našoj web stranici. NE prihvaćamo pakete s otkupninom.

U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač snosi samo troškove povrata robe koji se obračunavaju prema cjeniku dostavne pošte i ovise o vrsti i veličini paketa.

Potrošač ne može tražiti povrat nastalih dodatnih troškova ako se izričito odlučio za drugačiju vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju nudi prodavatelj.

U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka će vratiti sve primljene uplate odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Društvo vraća primljene uplate potrošaču istim sredstvom plaćanja koje je potrošač koristio, osim ako je potrošač izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove. Potrošač ne može zahtijevati povrat nastalih dodatnih troškova ako se izričito odlučio za drugačiju vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju tvrtka nudi.

Ukoliko proizvod ne radi ispravno ili ne radi prema Vašim očekivanjima, molimo nazovite našu tehničku službu na broj telefona gdje će Vam naši konzultanti moći pomoći s potrebnim objašnjenjima. Na taj način ćete izbjeći moguću nepravilnu uporabu proizvoda i oštećenje samog proizvoda, kao i moguća oštećenja drugih stvari.

Nećemo moći razmatrati reklamacije za proizvode za koje utvrdimo da su oštećeni zbog nepravilne ili neprikladne uporabe ili ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Ukoliko želite ponovno preuzeti takav proizvod nakon odbijanja reklamacije, mi ćemo Vam ga poslati i naplatiti troškove vezane uz dostavu takvog proizvoda, ali takav proizvod možete preuzeti na našoj adresi.

Obrazac za raskid ugovora možete pronaći na veza

JAMSTVO

Roba ima jamstvo ako je to navedeno na jamstvenom listu ili računu. Jamstvo vrijedi uz poštivanje uputa na jamstvenom listu i uz predočenje računa Na proizvode u internetskoj trgovini vrijede uvjeti jamstva sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Obrazac za povrat artikla pod jamstvom: Veza