Povrati i zamjene

VREMENSKI OKVIR ZA POVLAČENJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 30 dana pismeno obavijestiti Klemen Hrovat sp da odustaje od ugovora. Za odustajanje od ugovora ispunite obrazac koji možete pronaći OVDJE .
Rok od trideset dana za odustanak od ugovora počinje teći sljedeći dan od dana primitka/isporuke naručene robe.


NAČINI POVRATA NOVCA

Kupcu se kupoprodajna cijena vraća na način plaćanja koji je koristio prilikom kupnje, osim kod plaćanja gotovinom prilikom preuzimanja, kupac prima kupoprodajnu cijenu na svoj transakcijski račun.

MATERIJALNI GREŠAK PROIZVODA ILI KRIVI PROIZVOD

Potrošač može ostvariti svoja prava zbog materijalne pogreške ili proizvod s nedostatkom, ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkriven. Kupac je dužan u obavijesti o nedostatku točno opisati nedostatak i omogućiti prodavatelju da pregleda artikl.

Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o pogrešci ima pravo zahtijevati od prodavatelja:

otkloniti nedostatak na robi ili vratiti dio plaćenog iznosa razmjerno nedostatku ili

zamijeniti neispravnu robu novom, besprijekornom robom ili

vraća uplaćeni iznos.

Ukoliko nije sporno postojanje nedostatka na robi ili nepravilnosti u pružanju usluge, prodavatelj je dužan udovoljiti zahtjevu potrošača iz prethodnog stavka što je prije moguće, a najkasnije u roku od 8 dana.

Prodavatelj je dužan pisanim putem odgovoriti na zahtjev potrošača, najkasnije u roku od 8 dana od primitka zahtjeva, ako osporava postojanje nedostatka na robi.

Kada je greška stvarna:

ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za promet;

ako stvar nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili je morala biti poznata;

ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana;

ako je prodavatelj isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.

Prikladnost robe za uobičajenu uporabu procjenjuje se u usporedbi s običnom robom iste vrste i uzimajući u obzir sve izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebno putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili indikacija na sama roba.

Kako se utvrđuje činjenična pogreška?

Kupac može ostvariti svoja prava zbog materijalnog nedostatka ako nas o nedostatku obavijesti u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

Kupac je dužan u obavijesti o pogrešci detaljnije opisati grešku i omogućiti nam pregled artikla.

Na odgovornost za materijalne nedostatke primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi i Zakona o zaštiti potrošača.

Kada prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke?

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije godine od isporuke artikla. Smatra se da je nedostatak na robi već postojao u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke. Prava potrošača prestaju protekom dvije godine od dana kada je obavijestio prodavatelja o pogrešci.

Obrazac za prijavu činjenične pogreške možete pronaći OVDJE .

KAKO ZATRAŽITI POVRAT NOVCA ILI ZAMJENA PROIZVODA

Za povrat novca ili Za zamjenu proizvoda ispunite online obrazac. Ukoliko je greška/oštećenje proizvoda vidljivo iz slike/videozapisa koju prilažete unutar online obrasca, obavještavamo Vas da proizvod nije potrebno vraćati, kupoprodajna cijena će biti vraćena ili a zamjene dogovaramo u najkraćem mogućem roku ili u roku od 30 radnih dana od primitka vašeg zahtjeva. Ukoliko nedostaci/oštećenja proizvoda nisu vidljivi sa slike/snimka ili odstupate od ugovora, nakon popunjavanja obrasca za reklamaciju, na e-mail ćete dobiti šifru za reklamaciju koju prilažete uz paket i zatim poslati paket na adresu navedenu u primljenom mailu. Ako vraćate proizvod, kupoprodajna cijena će biti vraćena ili zamjena se vrši u roku od 30 radnih dana od primitka paketa.
Možete zatražiti stvarnu grešku i time povrat novca OVDJE .
Možete se prijaviti za razmjenu proizvoda OVDJE .


TROŠKOVI DOSTAVE PRILIKOM POVRATA ROBE

Troškove povrata robe snosi kupac. Ne prihvaćamo pošiljke pouzećem za vraćene proizvode.
Adresa za povrat robe navedena je u e-mailu koji dobijete nakon podnošenja zahtjeva za odustajanje od ugovora, povrat kupoprodajne cijene ili razmjena proizvoda.


POVRAT ROBE NAKON ROKA VRAĆA OD 30 DANA

Budući da nam je zadovoljstvo kupca na prvom mjestu, u našoj online trgovini nudimo produženo jamstvo "Bez šale" od 30 dana, što znači da još uvijek možete odustati od ugovora unutar 30 dana od primitka paketa. Nakon što prođe 30 dana od primitka paketa, možete reklamirati samo stvarnu grešku odn razmjena proizvoda.